Марьевский УВК "ОУЗ I-III ступеней - ДУЗ" (дошкольное подразделение)
 
Марьевка. Марьевский УВК "ОУЗ I-III ступеней - ДУЗ" (дошкольное подразделение)

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Праздники Украины

Правила прийому

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок прийому дітей в дошкільні навчальні заклади комунальної форми  власності Білогірського району

1. Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців  та членів їх сімей», «Про прокуратуру», «Про міліцію», «Про забезпечення організаційно-правових умов  соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 «Про затвердження Положенням про дошкільний навчальний заклад», Положення про відділ освіти Білогірської райдержадміністрації затвердженого розпорядженням Білогірської райдержадміністрації від 18.08.2009 №559-р.

2. Це Положення регламентує порядок прийому дітей дошкільного віку у дошкільні навчальні заклади комунальної форми власності Білогірського району (дошкільні навчальні заклади ясла-садки, дитячі садки, дошкільні групи загальноосвітніх навчальних закладів, далі – ДНЗ).

3. Кількість груп в ДНЗ визначається згідно Закону України «Про дошкільну освіту», контрольних  нормативів, зазначених у статуті дошкільного навчального закладу, з урахуванням умов, необхідних для здійснення освітнього процесу, відповідно до санітарно-гігієнічних норм.

4. Порядок комплектування ДНЗ:

4.1. Комплектування ДНЗ дітьми проводиться відділом освіти Білогірської райдержадміністрації (далі - відділ освіти) в період з 21 травня по 31 серпня поточного року. Видача путівок в ДНЗ здійснюється спеціалістом відділу  освіти на підставі рішення про затверждення списків дітей на отримання путівок в ДНЗ комісії з комплектування груп дошкільних навчальних закладів (далі - Комісія), яка створюється на підставі наказу начальника відділу освіти „Про затвердження складу комісії з комлектування груп дошкільних навчальних закладів”. До складу Комісії можуть входити керівники ДНЗ, представники районних профспілкових організацій працівників освіти, органів опіки та піклування, органів соціального захисту населення. Розміщення списків груп на інформаційному стенді відділу освіти за адресою м.Білогірськ, вул.Миру, 1, 3-й поверх, відбувається з 20 червня по 31 серпня поточного року.

4.2. Підсумки комплектування ДНЗ підбиваються до 01 жовтня щорічно і подаються начальнику відділу  освіти за формою згідно додатку 1.

4.3. Комплектування груп та видача путівок в ДНЗ на поточний рік здійснюється на підставі даних єдиного реєстру  дітей, потребуючих дошкільної освіти у Білогірському районі.

4.4. Прийом дітей у ДНЗ здійснюється керівником дошкільного навчального закладу на підставі документів, передбачених п. 7.2 цього Положення.

 

4.5. Путівки для влаштування дітей в ДНЗ (додаток 2) видаються спеціалістом відділу освіти відповідно до списку, затвержденного рішенням Комісії:

 

4.5.1. Для мешканців м.Білогірськ -  за наявності звернення батьків або осіб, що їх замінюють, чиї діти є у списку комплектування. Звернення фіксується в Журналі обліку особистого прийому громадян спеціаліста відділу освіти, відповідального за роботу єдиного реєстру.

4.5.2. Мешканцям сільської місцевості видача путівок здійснюється керівником ДНЗ, розташованим за місцем їх проживання та фіксується у звіті про отримання путівки в ДНЗ за формою згідно додатку 

4.6. Батьки або особи, що їх замінюють, повинні звернутися в ДНЗ для оформлення особової справи дитини в 10 денний строк з дня отримання путівки в ДНЗ.

4.6.1. Якщо батьки або особи, що їх замінюють, не звернулися до відділу освіти (керівника ДНЗ, розташованого у сільській місцевості) за отриманням путівки до ДНЗ в період з 20 червня до 20 серпня поточного року, то путівка надається дитині, яка є наступною по реєстраційному номеру у єдиному реєстрі за останньою у затвердженному списку.

4.7. Путівки реєструються у Журналі видачі путівок, за формою згідно додатку 4, який повинен бути пронумерований, прошитий, скріплений печаткою та підписом начальника відділу освіти.4

4.8. Кількість виданих путівок не може перевищувати кількості вільних місць у ДНЗ у поточному році.

4.9. Діти з обмеженими можливостями здоров'я, діти-інваліди приймаються до груп компенсуючої та комбінованої спрямованості ДНЗ тільки за згодою батьків або осіб, що їх замінюють, на підставі висновку психолого-медико-педагогічної комісії.

4.10. Правом на позачерговий і першочерговий прийом в ДНЗ користуються громадяни України, відповідний порядок для яких передбачено чинним законодавством та цим Положенням.

4.10.1 Позачергове право:

діти-сироти, діти, які залишилися без батьківського піклування, передані в сім'ї громадян на усиновлення, опіку, в прийомну сім'ю (Закон України «Про охорону дитинства»);

діти, чиї батьки є особами з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків (особи у віці від 18 до 23 років, у яких, коли вони перебували у віці до 18 років, померли обидва чи єдиний батько, а також які залишилися без піклування одного або обох батьків) (Закон України «Про охорону дитинства»);

діти громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС (Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

4.10.2. Першочергове право:

діти прокурорів і слідчих прокуратури (Закон України «Про прокуратуру»);

діти військовослужбовців, працівників служби безпеки України (Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закон України «Про Службу безпеки України»);

діти співробітників міліції (Закон України «Про міліцію»);

діти співробітників міліції, які загинули (померли) у зв'язку із здійсненням службової діяльності або померлих до закінчення одного року після звільнення зі служби внаслідок поранення (контузії), захворювання, одержаних у період проходження служби, а також діти співробітників міліції, які отримали в зв'язку із здійсненням службової діяльності тілесні ушкодження, що виключають для них можливість подальшого проходження служби (Закон України «Про міліцію»);

діти-інваліди та діти, один з батьків яких є інвалідом (Закон України «Про основи соціальної захищенності інвалідів в Україні»).

4.11. Для підтвердження права на позачергове та першочергове надання місця громадяни представляють наступні документи:

прокурори, слідчі прокуратури, співробітники міліції, військовослужбовці, співробітники служби безпеки України - посвідчення, довідку з місця роботи (служби);

діти громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС - посвідчення;

діти - інваліди, батьки-інваліди - довідка ВКК.

4.12. Кількість місць в ДНЗ, наданих з позачергового і першочергового права батьків або осіб, що їх замінюють, не повинно перевищувати 50% від загальної кількості місць, що комплектуються в поточному році.

5. Інформація про наявність вільних місць в ДНЗ у поточному році розміщується на інформаційному стенді відділу освіти та поновлюється щоквартально, на 1 число кожного кварталу.

6. Порядок зарахування дітей у ДНЗ:

6.1. Прийом дітей в ДНЗ здійснюється керівником ДНЗ на підставі списку, затвердженого начальником відділу освіти. Список з комплектування формується згідно з єдиним реєстром дітей, потребуючих дошкільної освіти у Білогірському районі.

6.2. Документи для прийому дитини в ДНЗ:

письмова заява батьків або осіб, що їх замінюють;

паспорт заявника;

медична довідка про стан здоров´я дитини;

довідка дільничого лікаря про епідеміологічне оточення;

свідоцтво про народження дитини;

документ на отримання пільг (якщо є);

путівка з відділу освіти.

 

6.3. Керівник ДНЗ:

 

6.3.1. Здійснює прийом дітей у ДНЗ.

 

6.3.2. При прийомі дитини в ДНЗ зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють зі статутом навчального закладу та іншими документами, регламентуючими діяльність й організацію навчального процесу в закладі.

6.3.3. Затверждує списки дітей по групам.

6.3.4. Станом на 01 вересня поточного року видає наказ про зарахування вперше зарахованих дітей.

6.3.5. Надає  у відділ освіти інформацію про наявність вільних місць в навчальному закладі, згідно додатку 5, на 1 число кожного місяця навчального року .

6.3.6. Несе відповідальність за комплектування закладу, оформлення особових справ вихованців.

6.4. Батькі або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за своєчасне надання необхідних документів в ДНЗ. У разі неявки батьків або осіб, що їх замінюють, в ДНЗ у вказаний у п.4.6 строк, дитина виключається зі списків комплектування на поточний навчальний рік.

7. Переведення дитини з одного ДНЗ в інший може бути виконане на підставі наказу керівника ДНЗ в наступних випадках:

на час капітального ремонту ДНЗ;

на час будівництва на місці зносу ДНЗ;

на оздоровчий період.

8. Відрахування дитини з ДНЗ може бути на підставі умов, вказаних в статуті ДНЗ.

 

Керівник апарату                                                       М.М. Смишляєв

 

 


Новини


1 груд. 2014
Новогодний конкурс творческих работ
1.Оригинальная новогодняя открытка,композиция, игрушка.

23 лист. 2014
Родительское собрание
Родительское собрание на тему "Что я знаю о своём ребёнке ?"

28 лют. 2014
Ура! Мы открываемся!
Дошкольное подразделение Марьевского УВК приветствует ВАС!

Всі новини